RELOKACJA MASZYN

oferujemy przenoszenie maszyn i linii produkcyjnych wewnątrz hali,
pomiędzy budynkami na terenie zakładu, oraz w każde miejsce na świecie. 

MONTAŻ I DEMONTAŻ MASZYN

przeprowadzamy zgodnie z zaleceniami ich producenta.
Maszyny testujemy i dostosowujemy do warunków nowego miejsca produkcyjnego.