mechanika maszyn

Posiadamy szeroką ofertę w dziedzinie modernizacji i remontu urządzeń do obróbki metali, drewna oraz tworzyw sztucznych. 

Wykonujemy również podłączenia nowych maszyn oraz po relokacjach do infrastruktury, zasilanie w energię elektryczną ( nowe trasy kablowe oraz rozbudowa rozdzielnic ) zasilanie w wodę lodową ( różne systemy w zależności od potrzeb klienta ), sprężone powietrze ( systemy stali zaciskowej ), systemy dostarczania granulatu itp.