przeglądy UDT

Dobrze wyszkoleni pracownicy, olbrzymie doświadczenie i bogate zaplecze sprzętowe zapewniają profesjonalne serwisowanie i konserwację urządzeń transportu bliskiego. Świadczymy usługi konserwacji wszystkich typów suwnicdźwignic i wciągników